Calidad de aire interior en edificios IAQ

Diagnóstico IAQ | Ingeniería HVAC| Validaciones

aire interior, com Enginyeria Integradora en el Tractament d’Aire Interior ofereix Solucions IAQ 360º que garanteixen que els projectes en els edificis obtinguin els beneficis de millora previstos amb metodologia contrastable.

Per a això aire interior gestiona tota la cadena de valor de l’IAQ amb un equip multidisciplinari que permet realitzar des mesuraments de qualitat de l’aire, el seu diagnòstic, i propostes de millora fins al projecte executiu corresponent.

Cada edifici té una ubicació, morfologia, característiques constructives, usos i continguts diferents, creant un entorn IAQ propi que l’identifica, i que evoluciona amb el temps i el manteniment que es realitza. Això requereix d’un estudi específic per a cada edifici.

La gestió de 360º d’aire interior comença en la fase de pressa de dades IAQ, tant a nivell fisicoquímic com microbiològic, acompanyat d’inspeccions i anàlisis funcionals dels sistemes de climatització i ventilació de l’edifici.

Paral·lelament, es fa un estudi dels usos i dels elements constructius de l’envoltant de l’edifici, així com del seu contingut.

Amb els resultats obtinguts, es realitzen tant una diagnosi de IAQ com dels sistemes de ventilació i climatització.

La diagnosi ens permet fer propostes de millora a nivell del sistema de ventilació i climatització de l’edifici, i de l’arquitectura interior, valorant quins són els elements que generen components tòxics per a les persones.

Les nostres propostes de valor inclouen l’acompanyament en la licitació de constructors, instal·ladors i interioristes, així com la Direcció Facultativa del Projecte Executiu a realitzar.

Un cop implementat el projecte aire interior pot realitzar una auditoria de les millores de IAQ a l’interior de l’edifici, contrastant amb els valors obtinguts en la diagnosi preliminar, garantint a l’usuari la correcta aplicació de les propostes de millora implementades.

Per poder avaluar els resultats de qualitat d’aire interior en el temps, aire interior ofereix diferents solucions de monitorització de IAQ així com integracions amb el BMS de l’edifici, així com propostes de programes de manteniment i diagnosi periòdiques.

Aquestes propostes permeten obtenir una visió precoç davant de possibles amenaces futures al benestar dels usuaris de l’edifici.

aire interior és una empresa acreditada en el procés de certificació d’edificis sota l’estàndard RESETTM Air. RESET és una certificació enfocada a la monitorització contínua de la qualitat de l’aire a l’interior dels edificis, mitjançant l’ús sensors específics per al mesurament de certs paràmetres i centrada en preservar la salut de les persones.

RESET Air està dissenyat per prioritzar els resultats continus i la salut dels ocupants a llarg termini. Es requereix que les dades de qualitat de l’aire interior es recopilin contínuament a través de monitors de qualitat de l’aire que mesuren material particulat, TVOC, CO2, temperatura i humitat relativa. Els resultats es transmeten al núvol i es poden veure en temps real des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil, informant als ocupants sobre la qualitat de l’aire en els seus espais i edificis. RESET Air adopta un enfocament integral per a comprendre la qualitat de l’aire interior d’un espai o edifici interior.

Perfil de RESET Accredited Professional d’aire interior: AIRE INTERIOR – RESET AP